}

Privatumo pareiškimas - Orion Corporation

Atnaujinta: 22.06.2020. Peržiūrėkite čia, kas buvo pakeista.

 

„Orion Corporation“ („Orion“) žino, kad rūpinatės savo asmeninių duomenų privatumu ir sąlygomis bei nuostatomis, reglamentuojančiomis tai, kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, perkeliame ir saugome informaciją apie jus. Esame pasiryžę tenkinti jūsų poreikius ir gerbti jūsų pageidavimus, tad pritaikėme strategijas ir praktikas, aprašomas šiame „Orion Corporation“ privatumo pareiškime. Norėdami sužinoti apie tai, kaip „Orion Corporation“ apdoroja asmeninius duomenis vykdydama paciento saugumo ataskaitų teikimą, žr. „Orion Corporation“ paciento saugumo ataskaitų teikimo privatumo pareiškimą. Mūsų privatumo pareiškimą galite rasti mūsų interneto svetainėje, jis taip pat prieinamas tose svetainėse, kuriose prašoma pateikti asmeninius duomenis.

 

Asmeninių duomenų rinkimas ir naudojimas

 

Asmeniniai duomenys yra duomenys apie asmenis, kuriais galima identifikuoti asmenį arba su juo susisiekti. Naudojantis „Orion“ svetainėmis, socialinės žiniasklaidos kanalais, paslaugomis, atsisiunčiant programėlių ar kitaip bendraujant su „Orion“, jūsų gali būti paprašyta pateikti asmeninius duomenis, pvz., vardą ir pavardę, namų adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Duomenys gali būti naudojami toliau nurodytais tikslais, kaip taikoma kiekvienai svetainei, socialinės žiniasklaidos kanalui, paslaugai, programėlei ar kt.

 

APDOROJIMO TIKSLAI IR TEISĖTUMAS

Atsiliepimams ir pasiteiravimams skirtos „Orion“ svetainės

 

Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 

 • klientų atsiliepimams, susijusiems su „Orion“ svetainėmis, gaminiais ir paslaugomis, apdoroti;
 • „Orion“ paslaugoms bei gaminiams plėtoti ir jų kokybei užtikrinti;
 • pranešimams apie gaminių kokybę ar kilmę apdoroti (norėdami daugiau sužinoti apie su kokybe ir saugumu susijusių duomenų apdorojimą, žr. „Orion“ paciento saugumo ataskaitų teikimo privatumo pareiškimą);
 • kai apdorojimas reikalingas laikantis „Orion“ taikomų teisinių įpareigojimų;
 • siekiant aptikti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.

Jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, susijusio su gaminių kokybe, teisinis pagrindas yra „Orion“ teisinių įsipareigojimų laikymasis, o atsakant į jūsų atsiliepimus ir su gaminiais susijusius arba kitus klausimus apdorojimas grindžiamas teisėtais „Orion“ interesais. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kas yra teisėti interesai, ir kada apdorojame jūsų duomenis pagal savo teisėtus interesus, žr. toliau esantį skyrių Teisėti interesai

 

Kampanijos ir kitoks bendravimas su klientais

 

Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 

 • jei dalyvaujate totalizatoriuje, konkursuose ar panašiose reklaminėse veiklose, duomenys bus naudojami tokioms veikloms administruoti ir apdovanojimams pateikti;
 • gaminių ir paslaugų rinkodarai vykdyti, naujienlaiškiams, tiesioginės rinkodaros ir elektroniniams tiesioginės rinkodaros pranešimams pristatyti, turint duomenų subjekto sutikimą ir tuo atveju, jei įstatymai nenurodo kitaip;
 • rinkos tyrimams vykdyti ir gaminiams testuoti;
 • klientų paslaugoms ir gaminiams vystyti, siūlomoms paslaugoms ir rinkodarai pritaikyti prie asmeninių poreikių;
 • tiesioginės rinkodaros pasirinkimo galimybėms įgyvendinti pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus;
 • atsiliepimams ir kitai korespondencijai su duomenų subjektu apdoroti;
 • duomenys gali būti palyginami, dalijami į segmentus ir analizuojami, o naudotojo informacija gali būti profiliuojama, kad naudotojui būtų pateikiama naudinga informacija, pasiūlymai ar rekomendacijos, vykdant pačios „Orion“ ar jos verslo partnerių gaminių ir paslaugų tiesioginę rinkodarą, turint duomenų subjekto sutikimą, ir kad naudotojui būtų pateikiamas kitas jo asmeniniams poreikiams pritaikytas turinys. Tokie verslo partneriai gali apimti atidžiai atrinktas farmacijos, sveikatos priežiūros ir medicinos technologijų įmones. Nors naudotojo informacija gali būti profiliuojama, „Orion“ nepriims sprendimų, kurie paremti vien profiliavimu ir naudotojui turės teisinių ar kitų reikšmingų padarinių;
 • techninėms bei informacijos saugumo problemoms aptikti ir ištaisyti;
 • pranešimams apie mūsų naudojimo sąlygų ar strategijų pakeitimus siųsti.

Teisinis asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas. Be to, galime apdoroti jūsų duomenis remdamiesi teisėtais „Orion“ interesais. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kas yra teisėti interesai, ir kada apdorojame jūsų duomenis pagal savo teisėtus interesus, žr. toliau esantį skyrių Teisėti interesai.

 

Paslaugos ir mobiliosios programėlės

 

Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 

 • bendraujant su paslaugos naudotojais, pvz., siekiant informuoti naudotojus, kaip naudotis paslauga;
 • kai to reikia, norint valdyti ir teikti paslaugą pagal paslaugos naudojimo sąlygas;
 • remiantis paslaugos naudojimo sąlygomis siekiant prižiūrėti, naudoti, valdyti, viešai rodyti, publikuoti, atgaminti, pataisyti, modifikuoti, toliau tobulinti, platinti ir perduoti turinį (pvz., tekstus, komentarus ar nuotraukas), kurį naudotojai pateikė paslaugos tikslais, taip pat atliekant rinkodaros bei viešinimo veiksmus paslaugos viduje ir už jos ribų;
 • duomenys gali būti palyginami, dalijami į segmentus ir analizuojami, o naudotojo informacija gali būti profiliuojama, kad jam būtų pateikiama naudinga informacija, pasiūlymai ar rekomendacijos, vykdant pačios „Orion“ ar jos verslo partnerių gaminių ir paslaugų tiesioginę rinkodarą, turint duomenų subjekto sutikimą, ir siekiant, kad naudotojui būtų pateikiamas kitas jo asmeniniams poreikiams pritaikytas turinys. Tokie verslo partneriai gali apimti atidžiai atrinktas farmacijos, sveikatos priežiūros ir medicinos technologijų įmones. Nors naudotojo informacija gali būti profiliuojama, „Orion“ nepriims sprendimų, kurie paremti vien profiliavimu ir naudotojui turės teisinių ar kitų reikšmingų padarinių;
 • gaminių ir paslaugų rinkodarai, taip pat tiesioginei rinkodarai vykdyti ir naujienlaiškiams siųsti, turint naudotojo sutikimą ir tuo atveju, jei įstatymai nenurodo kitaip;
 • galimai sutarčiai su naudotoju sudaryti arba siekiant atlikti naudotojo pageidaujamus veiksmus prieš sudarant sutartį;
 • techninėms bei informacijos saugumo problemoms aptikti ir ištaisyti;
 • pranešimams apie mūsų naudojimo sąlygų ar strategijų pakeitimus siųsti;
 • kai apdorojimas reikalingas laikantis „Orion“ taikomų teisinių įpareigojimų;
 • siekiant aptikti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.

 

Asmeninių duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra naudotojo sutikimas, sutarties su naudotoju sudarymas arba veiksmai, kurių imamasi naudotojo pageidavimu prieš sudarant sutartį su juo. Be to, galime apdoroti jūsų duomenis remdamiesi teisėtais „Orion“ interesais. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kas yra teisėti interesai, ir kada apdorojame jūsų duomenis pagal savo teisėtus interesus, žr. toliau esantį skyrių Teisėti interesai.

Gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams skirtos svetainės

Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 • svetainės naudotojų atsiliepimams apdoroti, atsakyti į atsiliepimus ir kitokiam bendravimui su svetainės naudotojais;
 • svetainės naudotojo užsakytai medžiagai pristatyti jo nurodytu pašto adresu;
 • svetainės naudotojų kontakto užklausoms apdoroti, kad „Orion“ atstovas galėtų susisiekti su naudotoju, pavyzdžiui, dėl apsilankymų pardavimo pristatymuose;
 • svetainės naudotojų paskyroms tvarkyti;
 • svetainės naudotojams identifikuoti (kaip gydytojus, slaugytojus ar sveikatos priežiūros specialistus), kad jie galėtų pasiekti ribotosios prieigos svetainių, kuriomis negali naudotis kiti naudotojai, turinį. Identifikavimui gali būti naudojamas nacionalinis profesinis kodas arba kitos priemonės, pavyzdžiui, registracija;
 • duomenys gali būti palyginami, segmentuojami ir analizuojami, o naudotojas gali būti profiliuojamas, kad jam, remiantis duomenų subjekto sutikimu, tiesioginės rinkodaros būdu būtų galima pateikti naudingos informacijos, pasiūlymų ar rekomendacijų dėl pačios „Orion“ ar jos verslo partnerių gaminių ir paslaugų bei kitą jo asmeniniams poreikiams pritaikytą turinį. Šiuo tikslu „Orion“ gali sujungti duomenų subjekto informaciją su duomenimis, gautais iš savo partnerių, arba juos sujungti su duomenimis, surinktais iš kitur. Tokie verslo partneriai gali apimti atidžiai atrinktas farmacijos, sveikatos priežiūros ir medicinos technologijų įmones. Nors naudotojas gali būti profiliuojamas, „Orion“ nepriima vien tik profiliavimu pagrįstų sprendimų, kurie naudotojui turėtų teisinių ar kitų reikšmingų padarinių;
 • gaminiams ir paslaugoms parduoti, taip pat tiesioginei rinkodarai vykdyti ir naujienlaiškiams siųsti, turint naudotojo sutikimą ir tuo atveju, jei įstatymai nenurodo kitaip;
 • techninėms bei informacijos saugumo problemoms aptikti ir ištaisyti;
 • pranešimams apie mūsų naudojimo sąlygų ar strategijų pakeitimus siųsti;
 • kai apdorojimas reikalingas „Orion“ laikantis jai taikomų teisinių įpareigojimų;
 • siekiant aptikti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.

 

Teisinis asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas. Be to, jūsų duomenis galime apdoroti remdamiesi teisėtais „Orion“ interesais. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kas yra teisėti interesai ir kada apdorojame jūsų duomenis pagal savo teisėtus interesus, žr. toliau pateikiamą skyrių Teisėti interesai

Socialinės žiniasklaidos kanalai

 

Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 

 • bendraujant su socialinės žiniasklaidos svetainės naudotojais, pvz., siekiant informuoti naudotojus, kaip naudotis svetaine, ir atsakyti į jų klausimus;
 • jei dalyvaujate totalizatoriuje, konkursuose ar panašiose reklaminėse veiklose, duomenys bus naudojami tokioms veikloms administruoti ir apdovanojimams pateikti;
 • duomenys gali būti palyginami, dalijami į segmentus ir analizuojami, o naudotojo informacija gali būti profiliuojama, kad jam būtų pateikiama naudinga informacija, pasiūlymai ar rekomendacijos, vykdant pačios „Orion“ ar jos verslo partnerių gaminių bei paslaugų tiesioginę rinkodarą ir siekiant, kad naudotojui būtų pateikiamas kitas jo asmeniniams poreikiams pritaikytas turinys. Tokie verslo partneriai gali apimti atidžiai atrinktas farmacijos, sveikatos priežiūros ir medicinos technologijų įmones. Nors naudotojo informacija gali būti profiliuojama, „Orion“ nepriims sprendimų, kurie paremti vien profiliavimu ir naudotojui turės teisinių ar kitų reikšmingų padarinių;
 • gaminių ir paslaugų rinkodarai vykdyti, rinkos tyrimams ir gaminių testavimui atlikti, elektroniniams tiesioginės rinkodaros pranešimams ir naujienlaiškiams siųsti, turint naudotojo sutikimą ir tuo atveju, jei įstatymai nenurodo kitaip;
 • techninėms bei informacijos saugumo problemoms aptikti ir ištaisyti;
 • siekiant aptikti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.

 

Teisinis asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas yra asmens sutikimas arba teisėti „Orion“ interesai. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kas yra teisėti interesai, ir kada apdorojame jūsų duomenis pagal savo teisėtus interesus, žr. toliau esantį skyrių Teisėti interesai.

 

Teisėti interesai

 

 

Galime apdoroti jūsų asmeninę informaciją vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, pvz., siekdami išvengti sukčiavimo, tiesioginės rinkodaros, tinklo ir informacinių sistemų saugumo, duomenų analizės, savo paslaugų pakeitimo ar patobulinimo, naudojimo tendencijų nustatymo, reklaminių kampanijų ir reklamų efektyvumo nustatymo tikslais.

 

Teisėti interesai reiškia mūsų įmonės interesus vadovaujant verslui ir jį vykdant taip, kad galėtume jums teikti geriausias paslaugas ar gaminius, užtikrinti geriausius įspūdžius bei saugumą jums naudojantis mūsų svetainėmis, paslaugomis ar programėlėmis. Pavyzdžiui, mūsų interesas yra užtikrinti, kad vykdoma rinkodara būtų aktuali jums, tad galime apdoroti jūsų informaciją, kad siųstumėme jūsų interesams pritaikytus rinkodaros pranešimus. Be to, tai gali būti taikoma tokiam apdorojimui, kuris vykdomas pagal jūsų interesus. Apdorodami jūsų asmeninę informaciją pagal savo teisėtus interesus, užtikriname, kad bet koks galimas poveikis jums (teigiamas ir neigiamas) bei jūsų teisės, numatytos duomenų apsaugos įstatymuose, bus apsvarstyti išlaikant balansą. Mūsų teisėti verslo interesai automatiškai nėra viršesni už jūsų interesus – jūsų asmeninių duomenų nenaudosime tokiai veiklai, kai mūsų interesai svarbesni už poveikį jums.

 

 

Mūsų renkami asmeniniai duomenys

 

„Orion“ asmeninius duomenis renka pirmiau paminėtais tikslais. Renkami asmeniniai duomenys susiję su „Orion“ klientais ir svetainės lankytojais. Kai kurie duomenys renkami tiesiogiai iš jūsų, kai naudojatės „Orion“ svetainėmis, socialinės žiniasklaidos kanalais, programėlėmis ar paslaugomis. Turite keletą pasirinkimų dėl mūsų renkamų duomenų. Kai jūsų prašoma pateikti asmeninius duomenis, galite atsisakyti. Jei pasirenkate neteikti duomenų, kurie yra reikalingi norint pasiūlyti programėlę ar programėlės funkciją, gali būti, kad negalėsite naudotis ta programėle ar funkcija.

 

Duomenis taip pat gali rinkti „Orion“ subrangovai tiek, kiek tai reikalinga valdant, teikiant ir palaikant paslaugas, taip pat atliekant kitas su paslaugomis susijusias užduotis (pvz., vykdant tiesioginę rinkodarą) „Orion“ vardu. Subrangovai gali būti IKT paslaugų teikėjai, reklamos partneriai, „Orion“ grupės įmonės bei trečiosios šalys, teikiančios palyginimo, dalijimo į segmentus, analizės ir profiliavimo paslaugas „Orion“ vardu.

 

Mūsų renkami duomenys priklauso nuo jūsų sąveikos su „Orion“ konteksto, jūsų pasirinkimų, įskaitant jūsų privatumo nuostatas, ir naudojamų programėlių bei funkcijų. Mūsų renkami duomenys gali apimti informaciją apie:  

 

 • naudotojo arba kliento vardą (-us) ir pavardę;
 • naudotojo arba kliento el. pašto adresą;
 • naudotojo arba kliento telefono numerį;
 • naršyklės pavadinimą ir tipą;
 • naudotojo prietaiso operacinę sistemą ir ekrano skiriamąją gebą;
 • pagrindinius naudotojo sąveikos veiksmus;
 • programėlės programinės įrangos versiją;
 • naudotojo paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį;
 • naudotojo arba kliento naujienlaiškių prenumeratą;
 • tai, kiek kartų naudotos skirtingos paslaugos dalys, naudojimo intervalus, kartus bei trukmę;
 • paslaugos naudotojo vietovės informaciją, turint naudotojo sutikimą;
 • jei naudotojas prisijungė naudodamasis trečiosios šalies paslauga (pvz., „Facebook“), galime rinkti iš šios trečiosios šalies gautus duomenis. Šių trečiųjų šalių sąrašą, kuris retkarčiais atnaujinamas, žr. skyriuje „Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos“. Naudotojui nurodoma peržiūrėti trečiųjų šalių privatumo sąlygas. Šiuo metu, remiantis naujausia šio privatumo pareiškimo versija, iš „Facebook“ gaunama tokia informacija:
  • ID;
  • pavadinimas;
  • vardas;
  • pavardė;
  • amžiaus intervalas;
  • saitas;
  • lytis;
  • vietovė (geografinė nuoroda);
  • paveikslėlis;
  • laiko juosta;
  • atnaujintas laikas;
  • patvirtinimas;
  • pašto adresas;
  • duomenys apie naudotojo draugus.

 

Duomenų srauto duomenys

 

Duomenų srauto duomenys renkami tam tikrų „Orion“ teikiamų paslaugų tikslais. Duomenų srauto duomenys yra informacija, nustatanti tam tikrų „Orion“ paslaugų naudotoją, ji apdorojama teikiant tam tikras paslaugas ir tam tikruose ryšių tinkluose, kad būtų galima perduoti, bendrinti ar siūlyti pranešimus. Duomenų srauto duomenys apdorojami šiomis ir kitomis aplinkybėmis, kai tai leidžia įstatymai:

 1. i)           duomenų srauto duomenys apdorojami tiek, kiek reikalinga paslaugoms teikti ir naudoti bei rūpinantis informacijos apsauga. Dėl minėtos priežasties apdorojami šių tipų srauto duomenys: IP adresas, duomenys apie pranešimo siuntėją ir gavėją, prietaiso vietovės duomenys (turint naudotojo sutikimą), informacija apie tai, kiek kartų naudotos skirtingos paslaugos dalys, ir apie naudojimo intervalus, kartus ir trukmę;
 2. ii)         duomenų srauto duomenys apdorojami siekiant techniškai tobulinti paslaugą. Dėl minėtos priežasties apdorojami šių tipų srauto duomenys: IP adresas, duomenys apie pranešimo siuntėją ir gavėją, prietaiso vietovės duomenys (turint naudotojo sutikimą), informacija apie tai, kiek kartų naudotos skirtingos paslaugos dalys, ir apie naudojimo intervalus, kartus ir trukmę;

iii)                  duomenų srauto duomenys automatiškai apdorojami atliekant statistinę analizę, nes kitaip analizė reikalautų nepagrįstai didelių pastangų. Remiantis šios analizės duomenimis, pavienio asmens identifikuoti neįmanoma;

 1. iv)        duomenų srauto duomenys apdorojami tam, kad būtų galima išaiškinti neleistiną naudojimąsi mokamomis paslaugomis, ryšių tinklu ar ryšių paslaugomis, kurios sudaro paslaugos dalį;
 2. v)       srauto duomenys apdorojami, jei reikia aptikti ar pakoreguoti techninę klaidą arba triktį, įvykusią perduodant pranešimus, taip pat siekiant jų išvengti.

 

Atskleidimas trečiosioms šalims

 

Duomenys gali būti perduodami arba atskleidžiami šioms trečiosioms šalims toliau nurodytais tikslais:

-          „Orion“ gali pateikti duomenis „Orion“ subrangovams, apdorojantiems duomenis „Orion“ vardu skyriuje „Asmeninių duomenų rinkimas ir naudojimas“ išvardytais tikslais; šie subrangovai gali apimti žiniasklaidos ir rinkodaros įmones bei IT įmones, padedančias „Orion“ plėtoti savo rinkodaros metodus, kurie leidžia „Orion“ teikti klientams tikslinius rinkodaros pranešimus;

-          jei prie „Orion“ paslaugos prisijungėte naudodamiesi trečiosios šalies paslauga (pvz., „Facebook“), trečiosios šalies technologijos automatiškai surinkti duomenys šiai trečiajai šaliai gali būti atskleidžiami automatiškai. Pvz., remiantis „Facebook“ privatumo strategija, jei naudodamiesi tam tikra paslauga paspaudėte „Patinka“, „Facebook“ gali matyti tokius duomenis. Jums nurodoma peržiūrėti trečiųjų šalių privatumo sąlygas. Šių trečiųjų šalių sąrašą, kuris retkarčiais atnaujinamas, žr. skyriuje „Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos“;

-          asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami, jei to reikia laikantis įstatymų ar nuostatų arba užtikrinant teisėtus „Orion“ interesus, pvz., aptinkant sukčiavimo, piktnaudžiavimo atvejus, saugumo problemas, siekiant nuo jų apsisaugoti arba atitaisant jų padarytą žalą;

-          jei pasikeis „Orion“, visų ar kokios nors mūsų gaminių, paslaugų ar turto dalies nuosavybė ar valdymas, bet kokiam naujam savininkui, perėmėjui ar įgaliotiniui galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis.

 

Kur saugome ir apdorojame asmeninius duomenis

 

Surinkti asmeniniai duomenys gali būti apdorojami valstybėje, kurioje gyvenate, arba perduodami į kitą valstybę, kurioje įsikūrusi „Orion“, jos filialai, subrangovai ar kiti asmeninių duomenų gavėjai, Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir už jos ribų. Tai reiškia, kad jūsų asmeniniai duomenys gali būti apdorojami ir saugomi valstybėje, kurioje duomenų apsaugos įstatymai ne tokie griežti kaip Europos Sąjungoje. Užtikrinsime, kad su jūsų asmeniniais duomenimis visuomet būtų elgiamasi pagal šį privatumo pareiškimą, net jei jie bus perduodami už EEE ribų. Už EEE ribų perduoti asmeniniai duomenys saugomi vadovaujantis sprendimu dėl tinkamumo, kurį priėmė Europos Komisija, arba atitinkamais sutartiniais susitarimais (duomenų valdytojui ir gavėjui (-ams) pasirašant standartines sutarčių sąlygas arba paties gavėjo liudijimu pagal ES ir JAV privatumo skydo nuostatas). Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su „Orion“.

 

Asmeninių duomenų apsauga

 

Siekdami padėti apsaugoti asmeninių duomenų privatumą, naudojame fizines, technines ir administracines apsaugos priemones, pvz., spynas, elektrines stebėjimo sistemas, ugniasienes, kenkimo programų naikinimo bei brukalų filtravimo sistemas ir t. t. Nuolat atnaujiname ir išbandome savo saugumo technologijas. Prieigą prie jūsų asmeninių duomenų suteikiame tiems darbuotojams, kuriems šios informacijos reikia darbo tikslais. Be to, mokome savo darbuotojus informuodami apie konfidencialumo ir asmeninių duomenų privatumo bei saugumo užtikrinimo svarbą.

 

Asmeninių duomenų saugojimas

 

Jūsų asmeninius duomenis saugosime tiek, kiek bus reikalinga siekiant šiame privatumo pareiškime nurodytų tikslų, nebent įstatymai reikalauja arba leidžia duomenis saugoti ilgiau. Pavyzdžiui, atsakydami į jūsų klausimus, pateiktus mūsų svetainėse, saugosime jūsų informaciją, kol apdorosime jūsų klausimą ir atsakysime. Jei dalyvaujate viename iš mūsų kampanijų konkursų, saugosime jūsų informaciją, kol baigsis konkursas ir bus pateikti galimi apdovanojimai. Jei atsisiuntėte „Orion“ programėlę, saugosime jūsų informaciją, kol turėsite aktyvaus naudotojo paskyrą. 

 

Pagal vietovę teikiamos paslaugos

 

Tam, kad galėtų tiekti paslaugas pagal vietovę, „Orion“ gali rinkti jūsų vietovės duomenis (šie duomenys gali būti tikslūs arba netikslūs). Vietovės duomenys gali būti gaunami iš prieinamo GPS, „Bluetooth“ arba IP adreso, taip pat nustatant greta esančius mobiliojo ryšio bokštus ir „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškus bei naudojant kitas galimas technologijas, kuriomis nustatoma apytikslė jūsų prietaiso buvimo vieta.

 

Jei sutinkate, šie duomenys apie vietovę renkami anonimiškai ir tokios formos, kuria neleidžia jūsų asmeniškai identifikuoti.

 

 

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

 

„Orion“ svetainėse, socialinės žiniasklaidos kanaluose, programėlėse ir paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. „Orion“ nėra atsakinga už asmeninių duomenų apdorojimą šiose interneto svetainėse.

 

Kai kuriose tam tikrų paslaugų dalyse gali būti taikomos konkrečios asmeninių duomenų apdorojimo sąlygos. Jūs esate informuojami apie tokias trečiųjų šalių sąlygas, naudojant tokias paslaugų dalis prašoma jūsų sutikimo.

 

Leisdama sukurti naudotojo paskyrą ir prisijungti naudojantis trečiosios šalies paslauga, „Orion“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies paslaugas ar kokius nors jų aspektus. Trečiųjų šalių, kurių paslaugas „Orion“ priima kuriant naudotojo paskyrą ir prisijungiant, sąrašas:

-„Facebook“.

 

 

Asmeniniai vaikų duomenys

 

Svarbu apsaugoti vaikų privatumą. „Orion“ savo svetainėje neketina rinkti, apdoroti ar naudoti jokios informacijos, susijusios su asmeniu, kuris yra jaunesnis (kaip mums žinoma) nei 18 metų, neturėdama vaiko tėvų ar teisiškai įgalioto atstovo leidimo. Toks teisiškai įgaliotas atstovas pareikalavęs turi teisę peržiūrėti vaiko pateiktą informaciją ir (arba) prašyti, kad ji būtų panaikinta. Jei jūsų vaikas pateikė asmeninės informacijos ir norėtumėte, kad ši informacija būtų pašalinta, susisiekite su mumis adresu privacy@orion.fi.

 

Jūsų teisės

Teisė pasiekti duomenis ir teisė perkelti duomenis

Taikant teisines išimtis, turite teisę, pateikę pakankamai paieškos kriterijų, pasiekti duomenis apie save „Orion“ registruose arba gauti pranešimą, kad registruose tokių duomenų nėra. Be to, „Orion“ jums pateiks informacijos apie duomenų šaltinius, registre esančių duomenų naudojimą ir atskleistų registro duomenų paskirties vietas.

 

Jei asmeniniai duomenys apdorojami gavus jūsų sutikimą arba vykdant sutartį, kurią sudarėte su „Orion“, ir jei asmeniniai duomenys apdorojami automatinėmis priemonėmis, turite teisę perkelti duomenis, t. y. teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos pateikėte „Orion“, būtų jums perduoti struktūruotu ir automatizuotai nuskaitomu formatu, kiek tai yra įmanoma.

 

Jei norite pasiekti savo asmeninius duomenis, prašymą galite pateikti asmeniškai pasirašę ar kitaip patvirtinę dokumentą ir patvirtinę savo tapatybę pridėdami oficialaus tapatybės dokumento kopiją.

 

„ORION“ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

„Orion Corporation“ (įmonės ID 1999212-6) („Orion“)

Adresas: Legal Affairs / Data Protection, Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

Duomenų apsaugos pareigūnė

privacy@orion.fi

 

„Orion“ grupės įmonių kontaktinė informacija pateikiama adresu http://orion.fi/en/Orion-group/contacts/Locations-and-contact-persons/sites-and-offices/#pharmaceutical-sales-offices-in-europe.

 

Teisė atšaukti sutikimą arba teisė prieštarauti apdorojimui

Jei teisinis asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas yra sutikimas, turite teisę atšaukti sutikimą.

 

Jei teisinis asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas yra teisėti „Orion“ interesai, turite teisę prieštarauti apdorojimui remdamiesi konkrečia savo situacija. Visada turite teisę prieštarauti asmeninių duomenų apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Jei norite pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, prašymą raštu galite išsiųsti pirmiau nurodytu „Orion“ įprasto ar el. pašto adresu, asmeniškai pasirašę ar kitaip patvirtinę dokumentą. Atminkite, kad atšaukus sutikimą asmeninių duomenų apdorojimas, atliktas prieš atšaukiant sutikimą, nebus laikomas neteisėtu.

 

Ištaisymas, apdorojimo ribojimas ir ištrynimas

„Orion“ kaip duomenų valdytoja savo iniciatyva arba jūsų prašymu turi nedelsdama ištaisyti, ištrinti arba papildyti asmeninius duomenis, esančius šiame registre, jei jie yra klaidingi, nereikalingi, neišsamūs arba pasenę siekiant šiuos duomenis apdoroti. „Orion“ taip pat turi vengti tokių duomenų platinimo, jei tai gali pakenkti jūsų privatumo apsaugai.

 

„Orion“ turi apriboti apdorojimą, jei užginčijote apdorotų asmeninių duomenų tikslumą, pateikėte ieškinį dėl neteisėto apdorojimo, prieštaravote asmeninių duomenų ištrynimui ir užuot juos ištrynus paprašėte apriboti jų naudojimą; jei „Orion“ asmeniniai duomenys nebereikalingi apdorojimo tikslais, tačiau asmeniniai duomenys jums reikalingi siekiant pateikti, vykdyti ar užginčyti teisinį ieškinį; arba jei paprieštaravote apdorojimui pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, laukdami patvirtinimo, ar teisėti „Orion“ arba trečiosios šalies pagrindai yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves. Jei apdorojimas apribotas remiantis pirmiau paminėtais pagrindais ir jūsų prašymu, „Orion“ jus informuos prieš panaikindama apdorojimo apribojimą.

 

Jei „Orion“ atsisako patenkinti jūsų prašymą ištaisyti klaidą, jums apie tai bus pranešta raštu. Pranešime taip pat turi būti nurodytos atsisakymo priežastys. Tokiu atveju galite apie tai pranešti duomenų apsaugos ombudsmenui.

 

Apie ištaisymą „Orion“ turi pranešti gavėjams, kuriems buvo atskleisti duomenys, ir klaidingų asmeninių duomenų šaltiniui. Tačiau nereikia pranešti, jei tai neįmanoma arba nepagrįstai sudėtinga.

 

Prašymus dėl ištaisymo reikia pateikti pirmiau nurodytu „Orion“ adresu.

 

Klausimai dėl privatumo pareiškimo

Jei turite klausimų dėl mūsų privatumo pareiškimo ar esate susirūpinę privatumu korporacijoje „Orion Corporation“, susisiekite su mumis el. pašto adresu privacy@orion.fi.

 

 

 

Bet kuriuo metu galime atnaujinti ar peržiūrėti šį „Orion Corporation“ privatumo pareiškimą. Atlikę svarbių šio pareiškimo pakeitimų, savo svetainėje paskelbsime pranešimą kartu su atnaujintu privatumo pareiškimu. Jūsų teisė perkelti duomenis ir (arba) apriboti apdorojimą, jei taikoma, įsigalios 2018 m. gegužės 25 d.